Laat juist nu regelgeving niet de remmende factor zijn

"Het Corona-virus heeft helaas een enorme impact op onze economie. Gelukkig worden er diverse maatregelen genomen om werkgevers, werknemers en zelfstandigen te ondersteunen. De vraag is wat de consequenties zijn voor de bouw en infra? Voor de bouw gerelateerde ondernemingen?' 

Hamit Karakus | Directeur Platform 31 | Bestuur en Voorzitter Adviesraad Bouwpower VNO-NCW Rotterdam & regio Rijnmond

Binnen onze Adviesraad van Bouwpower VNO-NCW Rotterdam & regio Rijnmond, bestaande uit werkgevers vanuit de hele bouwkolom, hebben wij geïnventariseerd dat het over het algemeen goed gaat; het loopt door, maar wel met passen en meten.

De eerste signalen zijn echter wel zichtbaar: stijgende rente, onderhoud en renovatie aan projecten in bewoonde staat loopt door, maar wordt lastiger, onderwijsprojecten worden steeds vaker opgeschort, verkoop van woningen loopt door, maar er is minder aanbod, huurachterstanden. De zorgen zijn ook het besluitvormingsproces bij de (lokale) overheid, de interesse van internationale investeerders en de aanvoer van bouwmaterialen.

Remmende factor
Op dit moment is het van groot belang om te voorkomen dat wet- en regelgeving onbedoeld een remmende factor is. Tevens maken wij ons zorgen om het domino effect; de financiering hangt af van het bestemmingsplan, ondertussen stijgt de rente waardoor er afgehaakt kan worden.
Tevens dient er een actieplan te komen voor de regio voor na deze periode, met als speerpunten betaalbare woningen en de bouwproductie.

Wij hebben zicht op de projecten die relevant zijn voor de stad en de sector. In dit actieplan kunnen concrete projecten, bouw- en infra-investeringen worden opgenomen en in kaart worden gebracht, zodat er na de zomer praktische stappen worden gezet wat leidt tot accelaratie. 
 
Open brief
Wij hebben vanuit Bouwpower VNO-NCW Rotterdam & regio Rijnmond, samen met Bouwend Rijnmond een open brief verstuurd naar wethouder Kurvers.
Wij willen gezamenlijk optrekken met de gemeente om de impact zoveel mogelijk te beperken met daarbij specifieke aandacht voor de tweede helft van dit jaar en de midden- en lange termijn. Wij hebben daartoe concrete voorstellen gedaan in de brief. Klik hier voor de brief.
Meer berichten in ons archief
Voor alle actuele informatie verwijzen wij u graag naar; https://www.ondernemen010.nl/actueel/wegwijzer-coronavirus/
https://www.vnoncwwestcorona.nl/
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93073, 2509 AB Den Haag
T 070 - 349 08 10
E info@vno-ncwwest.nl | W www.vno-ncwwest.nl
Afmelden nieuwsbrief ? Mail naar hage@vno-ncwwest.nl